Disclaimer

Het Breinplein (KvK: 82142734) is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.hetbreinplein.nl

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. 

Het Breinplein streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Het Breinplein aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Het Breinplein niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt. 

Het Breinplein heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in advies en begeleiding te informeren over de bijdrage die onze diensten, in de meest ruime zin van het woord, kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van herstel na het oplopen van licht traumatisch hersenletsel. 

Medische diagnose
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Het Breinplein publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen, wij zijn geen artsen.

Klachten
Ik zal mijn uiterste best doen om het traject naar volste tevredenheid te laten verlopen. Mocht je toch klachten hebben, neem dan eerst contact met mij op zodat we hopelijk samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet, dan verwijs ik je naar onderstaande klachtenprocedure.

Als zzp’er in de zorg ben ik wettelijk verplicht om mij aan te sluiten bij een erkende klachtencommissie. Het Breinplein is aangesloten bij SoloPartners. Hiermee heb ik mijn klachtenregeling geheel op orde volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Jeugdwet.

De uitvoering wordt gedaan door Stichting klachtenregeling. Zij zijn een door de regering erkende geschilleninstantie.