Therapie

Ik omschrijf mijzelf graag als een verzamelaar en een verbinder. Meer leren en ervaren op het gebied van het zenuwstelsel, het brein, chronische pijn, trauma en gezondheid is mijn passie. Mijn zelf ontwikkelde methodiek is dan ook een verzameling van de belangrijkste opgedane inzichten die ik gecombineerd heb met mijn persoonlijke- en professionele ervaringen. De methodiek van Het Breinplein bestaat uit de onderstaande vijf pijlers die de rode draad vormen binnen de Hersteltrajecten:

1e Pijler – Educatie

2e Pijler – Het reguleren van het zenuwstelsel

3e Pijler – Van angst naar vertrouwen

4e Pijler – Naar de kern

5e Pijler – Weer Leven!