Voor wie

Het Breinplein biedt psychosociale therapie, coaching en herstelondersteuning aan mensen met aanhoudende (pijn)klachten. Het reguleren van een ontregeling in het autonome zenuwstelsel en het herprogrammeren van het onbewuste brein staan hierin centraal. 

Een dysregulatie kan veel verschillende klachten opleveren zoals: overprikkeling, hoofdpijn, (chronische) vermoeidheid, slaapstoornissen, moeite met concentreren, hartkloppingen, hoge hartslag en emotionele klachten. Om het lichaam weer in balans te brengen en het herstellend vermogen van het lichaam te bevorderen is het van belang dat niet de symptomen bestreden worden, maar de bron van de klachten wordt aangepakt: Het ontregelde zenuwstelsel.

Achtergrond

Als ervaringsdeskundige weet ik hoe lastig het is om een onzichtbare beperking te hebben, hoe het voelt om losgerukt te worden uit het leven en hoe het is om met een slecht functionerend brein de dag door te komen. Ik heb veel geprobeerd en veel geleerd in deze periode. Dit is de basis geworden van de trajecten die ik aanbied. 

Tevens ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hanzehogeschool. Met deze kennis en vaardigheden heb ik in de jaren erna verschillende doelgroepen mogen begeleiden en coachen. 

Missie

Ik ben erachter gekomen hoe lastig het is om de juiste informatie en puzzelstukjes te vinden en dat hier helaas weinig begeleiding in is. Middels Het Breinplein wil ik mij inzetten voor betere zorg voor mensen met een hersenschudding/PCS. Ik wil dit thema onder de aandacht brengen door mijn verhaal en dat van vele anderen te delen en de behoeften van deze groep kenbaar te maken. 

Daarnaast hoop ik door middel van mijn advies en ondersteuning mensen te kunnen helpen in hun weg naar herstel.

Visie

Bij een hersenschudding is er geen structurele schade aan het brein en dat biedt natuurlijk perspectief. Daarnaast heeft het brein het vermogen nieuwe verbindingen tussen hersencellen aan te maken (neuroplasticiteit). Hierdoor kunnen hersenen zich reorganiseren. 

Middels externe factoren (zoals leefstijl) kun je invloed uitoefenen op de mate van deze neuroplasticiteit. Hierdoor geloof ik dat bij licht traumatisch hersenletsel veel verbetering en uiteindelijk herstel mogelijk is. We moeten hiervoor ‘alleen’ op zoek naar de juiste puzzelstukjes. Ik help jou hier graag bij.